Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 23.08.2010 г.

   На 23.08.2010 г,. ще се проведе сесия на Общински съвет - Кубрат. Пълният дневен ред можете да видите оттук.
   Сред точките са приемане на информация за касовото изпълнение на местния бюджет към 30.06.2010 г.; приемане на актуализация на бюджета за 2010 г.; приемане на промени в Наредба №16 за управление, стопанисване и ползване на земи от ОПФ и земи и гори от ОГФ.

 

Назад