Информация за приключване на проект „Пъстри камъчета“

   В СУ „Христо Ботев“ в Кубрат приключи изпълнението на проект „Пъстри камъчета“, с ръководител Пламена Овчарова-Вутова. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в София.
   На 12 май 2018 г. участниците в Проекта посетиха джамията „Шериф Халил паша“ в град Шумен или по известна като Томбул джамия, построена през 1744 г. Разгледаха вътрешния двор на сградата и си направиха снимка за спомен.
   На 13 юни 2018 г. се проведе заключителна дейност Ден на отворени врати „Пъстри камъчета“. Присъстваха зам.-кметът на община Кубрат - г-н Орхан Мехмед, гости от Центровете в близост до училище, ученици от ЦСОП, учители от училище, родители и близки на децата.
   След като се запознаха с дейностите на трите клуба в училище, всички имаха възможността да погледат и да се включат в ученическите работилници. В края на събитието участниците в проекта получиха грамота за участие и подарък.
   На последната родителска среща по проекта бяха отчетени планираните дейности по „Пъстри камъчета“ и оповестени резултатите от анонимната анкета - участваха 48 ученици, и техните родители, трима учители – ръководителите на клубове и петима доброволци – ученици от 8 – 9 клас.

 

 

Информационна брошура за проекта „Пъстри камъчета” Версия за Adobe Acrobat
Резултати от проведена анкета Версия за Adobe Acrobat

 

Назад