Обучение на активисти на общинската организация на СИБ в Кубрат

   В хотел "Диана" в комплекс "Златни пясъци" се проведе обучение на активисти на общинската организация на Съюза на инвалидите в България /СИБ/ в Кубрат. В семинара участваха активисти от съставните дружества на СИБ от Кубрат, Беловец, Бисерци, Севар, Мъдрево, Глоджево, Звънарци, Божурово и Тертер. Направен беше преглед на организационната и обществена дейност и нарасналата роля и авторитет на организацията и дружествата на СИБ в община Кубрат на местно и общинско ниво.
   Беше проведено събеседване по темите: "Организационни документи в СИБ - видове и правилното им водене", "Целева парична помощ по чл. 53 от ППЗИХУ - набелязване на мерки за информация на правоимащите лица" и "Счетоводно отчитане на структурите на СИБ". При голям интерес се проведоха и учебни практични действия и упражнения по изнесените теми. Водещи бяха Радослав Няголов - председател на РО на СИБ и Мария Димитрова - председател на РКРК на РО на СИБ в Разград.

 

Назад