С Усмивко и Сърдитко завърши поредица от срещи в ОУ „Васил Левски”

   Третата заключителна среща в ОУ „Васил Левски”- Разград, състояла се на 11 май 2018 година завърши с излъчване на позитивни послания. Симпатичния 6 „а” клас или „Градът на щастието„ сътворен по проект „Твоят час” с ръководител Стела Ковачева, умножиха щастието с д-р Н. Карагьозова в три поредни срещи, в които интерактивните методи. превърнаха срещите в съвременно атрактивно образование. На финалната среща учениците имаха възможност да се запознаят със Усмивко и Сърдитко, които са част от образователен модел, който включва осем образователни игри за разширяване и обогатяване на представите за чувствата и емоциите и знаковите стимули, които представляват изображение на доволно усмихнато личице и тъжно недоволно изображение. И двамата имат положителна роля, целта е максимално позитивно да въздействат личността на детето. Усмивко, има задачата да одобрява постъпката на детето, да се радва на учтиви и приятелски отношения между тях, да споделя радост, когато децата играят заедно и изпитват радост и удовлетворение от това. Сърдитко, също е в помощ и подкрепа на позитивното възпитание. Ще се сърди и натъжава, когато правилата и реда са нарушени. Той насърчава, коригира, обръща внимание на това кое е правилно-кое не, кое е позволено-кое не. С една дума помага и следи за стриктното спазване на правилата в детската градина, между отделните деца и групата като цяло. И двамата герои са за сплотено и задружно детско общество, за реда и дисциплината. Учат на отговорност, отзивчивост, толерантност, емпатия или това са важни качества необходими на по-късен етап от живота да се реализират, като успешни възрастни в различни сфери на обществения живот. Усмивко и Сърдитко са екип, силни са, когато са заедно, взаимно се допълват. Имат еднакво отношение към реда, правилата и дисциплината, това очакват и от децата. Усмивко е винаги позитивен, организира, подканва към игра и напомня какво очаква. Сърдитко реагира, когато нещо не е както трябва и напомня, подсилва значението на едно или друго правило, което е нужно и необходимо за добруването на всички. Посланията им винаги са насочени към задружност и сплотеност, създаване на приятелски и дружелюбни отношения, насочват вниманието към правилата, които важат за всички и тяхното спазване означава много, защото помагат да се създават навици, които улесняват, човек да се организира по-добре и да изпълнява поставените задачи успешно.
   Усмивко и Сърдитко имат общо 12 стихчета. 6 от тях свързани с позитивната подкрепа, поощренията, похвалите и са насочени към социалното позитивно общуване. Другите стихчета са подходящи при разглеждане на теми свързани с родината, изграждане на здравни и хигиенни навици и могат да се използват в различни педагогически ситуации.
   „Превръщането на часа на класа в ситуация, в която децата са водещи, в които присъстват различни специалисти, превръщат срещата в невероятно изживяване от една страна удовлетвореност от добре изпълнената роля от ученика, от друга страна възможност да си част от ежедневието на някой друг, обогатява по спонтанен и непринуден начин ежедневието на ученика в училище и той се чувства специален, забелязан, одобрен от възрастния, който му гласува доверие и т.н..” обобщава д-р Карагьозова наблюденията си от срещите с деца и техните ръководители и приветства всяка иновативна инициатива в училище.

 

 

 

С Усмивко и Сърдитко завърши поредица от срещи в ОУ „Васил Левски” С Усмивко и Сърдитко завърши поредица от срещи в ОУ „Васил Левски” С Усмивко и Сърдитко завърши поредица от срещи в ОУ „Васил Левски”

Назад