Интересът към „Час по щастие” растe

   „Госпожо, наистина ни правите щастливи”, така посрещнаха шестокласниците от ОУ „В. Левски” – Разград д-р Н. Карагьозова, която гостува на класа на 4 май 2018 година. Шумни, но не от непослушание а от любопитство и превъзбуда премина втората дискусионна среща, която си постави за цел да разшири познанията и представите на децата относно социалните им умения - как интерпретират конфликтна ситуация, как определят поведението на участниците в нея, в какви конфликтни ситуации са попадали, как са ги анализирали, какво означава самооценка на поведението, поднасяне на съжаление, защо извинението не трябва да се тълкува като слабост, защо трябва да прощаваме, как и кога да благодарим на хората, които са с нас и да нас и др. запълниха минутите на часа по щастие, в който се включи и предишния випуск на г-жа Дияна Райкова - класен ръководител на шестокласниците - домакини и учител по биология и химия, която беше много развълнувана от изненадата на бившите си възпитаници. Малки и големи се включиха в заключителната игра „С цвете те дарявям”, запазен елемент на „Час по щастие” - с игра и позитивизъм да си кажем благодаря и довиждане.
   „Определено, когато ученикът има свободата да избира, как да се включи в урока, става по-активен, по-отворен към съучениците си, чувства се значим и ценен, че е допринесъл за цялостната атмосфера на класа и това е едно потвърждение, че съвременният ученик еволюира и излиза от пасивната роля, в която е поставен дълго време…” обобщава д-р Карагьозова впечатленията си от съвместните срещи.

 

 

 

Интересът към „Час по щастие” растe Интересът към „Час по щастие” растe Интересът към „Час по щастие” растe

Назад