Родителите-партньори в превантивната дейност на МКБППМН-Кубрат

   В битовия език е утвърден изразът „Малки деца-малки проблеми, големи деца-големи проблеми“. Изразът не губи своята актуалност. Показатели за това са родителските откровения. „Детето ми започна да лъже и пуши“, „Детето ми не споделя и загуби интерес към любимите си занимания“, „Не харесвам приятелите на детето си…“ и др. са само малка част от притесненията на родител, чието дете е в деликатната юношеска възраст. Родителите последни научват, че детето му е част от конфликт или извършител на противоправно деяние, и неговата първоначална реакция е „не може, моето дете не е таково…“. Но примерите от ежедневието очертават една друга реалност. Проблеми и кризи съпровождат всеки етап от детското развитие, които трябва да се приемат с разбиране и да се подходи внимателно към тяхното разрешаване. Заинтересованият родител е търсещия родител, който приема проблемите и сигурността на детето си за основна грижа и когато сам не е способен да се справи с настоящия проблем да потърси адекватна помощ от специалист, който ще го улесни ви интерпретирането на проблема и ще предложи адекватно решение за неговото отстраняване без излишно напрежение и стрес.
   Съвременното дете расте в една твърде динамична среда и поради незавършената му социализация често попада в конфликти ситуации, от които не знае как да излезе. От тук произтича необходимостта да споделят в къщи, да разговорят за вълненията и проблемите си у дома, за да може навреме да се потърси помощ при нужда и необходимост.
   МКБППМН е организирала срещи с родителската общност и ги е поощрявала да не се колебаят да търсят различни специалисти, когато се налага. Срещите и препоръките дават своите положителни резултати. От началото на годината до края на месец април 11 родители са потърсили за консултация секретаря на комисията д-р Н. Карагьозова и са потърсили помощ от нея за индивидуални консултации с децата им – част от тях са с емоционални кризи, произтичащи от уязвимата юношеска възраст, има деца с травми от загуба на родител, конфликти с връстници в училище, липса на интерес към училищния живот и др.
   „Доверието на децата и родителите, е най-истинската оценка и признателност, че някой си върши добре работата“. И на едно дете да сме помогнали, то тогава сме помогнали на обществото като цяло за положителната промяна, която трябва да е предизвикателство за всеки един от нас. Присъствието и участието на родителя в превантивната работа е от значение, води до заздравяване и укрепване на връзката дете- родител, родител-специалист“, смята д-р Карагьозова.

   МКБППМН-Кубрат

 

Назад