ХVII Международен фолклорен фестивал Божурите

   В местността Равното било край кубратското село Божурово се проведе ХVII-то издания на Международния фолклорен фестивал Божурите. Гости на проявата бяха заместник-председателят на 44-то Народно събрание Нигяр Джафер, народните представители Ахмед Ахмедов, д-р Хасан Адемов и Ихсан Халил, кметовете на общините Завет Ахтер Велиев и на Самуил Бейтула Сали, кметове на села, общински съветници и други.
   Тази година във фестивала участваха и два състава от гр. Гюргево, Румъния и една фолклорна група от гр. Ергене, Турция. След това се заредиха изпълнения на пъстрооблечените певци, танцьори и музиканти от самодейните колективи на читалищата в общината.

 

 

 

ХVII Международен фолклорен фестивал Божурите ХVII Международен фолклорен фестивал Божурите ХVII Международен фолклорен фестивал Божурите

Назад