Панорама на средното образование в Кубрат

   В спортната зала в Кубрат се състоя Панорама на средното образование. Присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, неговият заместник Орхан Мехмед, старши експертът по организация на средното образование Атанас Дончев, старши експертът по професионално образование и обучение Албена Добрева, председателят на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието и управител на "Сортови семена" ЕАД - Разград Мариела Йорданова. Залата бе пълна с ученици, учители и граждани.
   Поздравления отправиха Алкин Неби, Атанас Дончев и Мариела Йорданова. Имаше кратка художествена програма, изпълнена от ученически танцови състави и певци.
   Пред публиката, в различни тоалети дефилираха момичета от Професионалната гимназия в Кубрат. След това се състояха различни демонстрации и представяне на експонати, опити, рекламни материали и сладки изкушения от екипи на СУ "Христо Ботев" и Професионалната гимназия в Кубрат, Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи", Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии и Професионалната гимназия по транспорт и строителство "Христо Смирненски" в Разград, ПК "Наркооп" - Кубрат и "Сортови семена" ЕAД - Разград.

 

 

 

Панорама на средното образование в Кубрат Панорама на средното образование в Кубрат Панорама на средното образование в Кубрат

Назад