Художници от Клуб “Емпатия”-МКБППМН-Кубрат гостуват с изложба „Приятели на природата” в регионалната библиотека в Разград

   Творби на малките художници от Клуб „Емпатия” гостуват в регионалната библиотека „Боян Пенев” в Разград по случай седмицата на гората и международния ден на Земята. С изложбата „Приятели на природата” малките сръчковци освен красотата на природата, показват и връзката на човека с природата. Творчеството е едно от най-успешните форми за реализиране задачите на екологичното възпитание и излъчване на послания за чиста и красива околност, за която грижите трябва да са ежедневие. Формирането на екологичната култура трябва да започне още от ранна детска възраст и усета и отношението към красотата да се развива чрез различни дейности.
   Художниците са ученици от началния и средния етап на образование и са сред редовните участници в дейностите на местната комисия, чиято дейност се подпомага от Клуб „Емпатия” .
   Стимулирането и насърчаването и на деца в конфликт със закона за по активна творческа дейност развива у тях чувство на отговорност, съпричастност, съпреживяване и споделяне на общо пространство с деца, които са добрият пример и модел за подражание.
   Рисунките са дело на Александра Димитрова, Радостина Върбанова, Есра Хасан, Симге Мертин, Джерем Шурай, Дамла Фейзи, Алим Сезгинов, Жулин Турхан, Албена Димитрова, Диляра Мехмедова, Сечил Даудова и Цветелина

   Клуб „Емпатия”-МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Художници от Клуб “Емпатия” с изложба „Приятели на природата” Художници от Клуб “Емпатия” с изложба „Приятели на природата”
Художници от Клуб “Емпатия” с изложба „Приятели на природата” Художници от Клуб “Емпатия” с изложба „Приятели на природата”

Назад