Община Кубрат разкрива 50 нови работни места по социален проект

   Това ще стане в рамките на започналия да се изпълнява проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на Община Кубрат” по процедура „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
   Стойността на сключения договор с Управляващия орган на програмата възлиза на 389 456 лв. Те са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента.
   Целта на проекта е да бъде намалена трайната безработица в общината и да се осигурят условия за заетост на граждани от различни целеви групи. Сред тях са хора с увреждания, продължително безработни лица, безработни с трайни увреждания или самотни родители и осиновители на деца до 5 годишна възраст, както и безработни на възраст над 54 години. Всички те ще преминат мотивационно и последващо професионално обучение, след което ще им бъде осигурена работа като болногледачи, озеленители, помощник-строители и др.
   Подборът на обучаемите ще извърши Бюрото по труда в Кубрат и ще включва жители от територията на цялата община.
   Срокът за изпълнение на проектните дейности е 17 месеца.

 

Назад