Информация за изпълнение на проекта „Пъстри камъчета“

   В СУ „Христо Ботев“ в Кубрат продължава работата по проект „Пъстри камъчета“, с ръководител Пламена Овчарова-Вутова. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в София.
   В края на месец февруари приключи конкурсът за рисунка „Аз и другите – традиции и обичаи“. Със своите рисунки се включиха 37 ученици от трите клуба към СУ „Христо Ботев“.
   На 24 март бе рализирана и друга дейност от Проекта – „Посещение на театрална постановка в гр. Русе“. Присъстваха 59 участници, които гледаха постановката „Приказките на баба“ – драматизации по Елин Пелин представена от актьори на Драматичен театър „Сава Огнянов“ в гр. Русе.
   В средата на месеца се проведе обучение на педагогически специалисти в СУ „Христо Ботев“. Присъстваха 20 учители. Темата на обучението беше „Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемно поведение при децата – тревожност, страх, агресия и др.“ с лектор доц. д-р Ицка Дерижан от Образователни инициативи „Протекта“ ЕООД, гр. Благоевград.

 

 

Информационна брошура за изпълнение на проекта „Пъстри камъчета” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад