Публично обсъждане на Проектобюджет 2012 г.

   Кметът на Община Кубрат и председателят на Общински съвет - гр. Кубрат на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети канят населението на общината на 13.02.2012 г. /понеделник/ от 13.30 ч. в Ритуалната зала на публично обсъждане на Проектобюджета за 2012 г. на община Кубрат.

 

Назад