Заявки за използване на търговски площи по време на МФФ „Божурите“

   Община Кубрат информира, че се приемат заявки за използване на търговски площи по време на Международния фолклорен фестивал „Божурите“, който ще се проведе на 28.04.2018 г. край с. Божурово.
   Наемна цена на търговските площи – 1,00 лв. на кв. м.
   Заявки на тел.: 089 895 40 90
   Здравко Вутов – н-к отдел „ПКТО“
   e-mail: z.vutov@kubrat.org

 

Назад