Съобщение за подбор на членове на Съвета на децата към ДАЗД

   Председателят на Държавна агенция за закрила на детето даде старт на процедурата за избор на членове на Съвета на децата от 14 области на страната, включително и от област Разград.
   Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.
   Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
   Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове.
   Съгласно Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, в срок до 17.00 часа на 24.05.2018 г. в Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1 ще се приемат документи за кандидатстване от деца с настоящ адрес в община Кубрат, по приложените образци на формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо.
   За повече информация – Здравко Вутов – н-к отдел „ПКТО“, GSM 089 895 40 90.

 

 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата Версия за Adobe Acrobat
Формуляр за кандидатстване Версия за Micrtosoft Word
Мотивационно писмо Версия за Micrtosoft Word

 

Назад