Международна визита на учители по проект „Our School, Our Playground“ по програма Еразъм+

   В периода 13.03 – 15.03.2018 г. средно училище „Христо Ботев“, град Кубрат, беше домакин на международна среща на учители от Гърция, Кипър, Италия, Турция, Румъния, Полша и Испания, етап от проекта „Our School, Our Playground“ по програма Еразъм+.
   По време на събитието, участниците обсъждаха въпроси, свързани с методиката на използване на игрите в обучението в различни предметни области на ученици на възраст 7-14 г. През последните месеци във всяко от партньорските училища се проведе проучване и включване в обучението на разнообразни игри, които да стимулират както интереса, така и креативността на учениците.
   Екипи от учители работи за събиране на информация, описване, адаптиране и оценяване на популярни или малко известни игри като: традиционни игри с физическа активност, игри със зар “board games”, игри с въпроси и отговори за оценяване на знанията. На срещата в Кубрат всяко училище сподели добри практики от прилагането на проучените игри в обучението.
   За целите на проекта са създадени уебсайт и блог, които да помогнат за популяризиране на работата на учителите и постиженията на учениците. Срещата беше прекрасна възможност за създаване на успешни професионални контакти и обмяна на идеи за по-успешен образователен процес. В последния ден се проведе среща на гостите от чужбина с кмета на община Кубрат. Кметът представи накратко живота и перспективите на общината, а гостите споделиха, че са впечатлени от високото ниво на образователния процес и отлични познания по английски език на учениците в СУ „Христо Ботев“ както и от многобройните примери за ефективното сътрудничество между институциите в малката община.

 

 

 

Международна визита на учители по проект „Our School, Our Playground“ по програма Еразъм+ Международна визита на учители по проект „Our School, Our Playground“ по програма Еразъм+
Международна визита на учители по проект „Our School, Our Playground“ по програма Еразъм+ Международна визита на учители по проект „Our School, Our Playground“ по програма Еразъм+

Назад