Община Кубрат поздрави жените-инвалиди

   В клуба на инвалидите в Кубрат се състоя празнично тържество. Да поздравят жените-инвалиди с техния празник - 8 март, тук бяха дошли заместник-кмета на община Кубрат Орхан Мехмед и председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров.
   Те връчиха поздравителен адрес от името на кмета на общината Алкин Неби на председателя на Регионалната и Общинската организация на хората с увреждания в Разград и Кубрат Радослав Няголов. После подариха на всяка жена по един красив червен карамфил.

 

 

 

Община Кубрат поздрави жените-инвалиди Община Кубрат поздрави жените-инвалиди Община Кубрат поздрави жените-инвалиди

Назад