Информация за пътната обстановка в община Кубрат

   Уважаеми съграждани,
   Обстановката в общината все още е усложнена. Молим Ви да ограничите пътуванията, ако спешно не се налага.
   Отворени са пътищата в района на общината при зимни условия с изключение пътя до с. Сеслав. Същият ще бъде проходим около 14.00 ч. на 28 февруари 2018 г.
   Проходим е пътя до гр. Разград. Затворени са пътищата за Русе, Исперих и Тутракан.

 

Назад