В Кубрат работят по проект за трудова заетост за 390 000 лв.

   От 30 август 2017 г. в Кубрат се изпълнява проектът „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат“. Той е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ е 100% в размер на 390 791,00 лв. От тях 332 172,36 лв. /85 %/ са от ЕСФ, а 58 618,64 лв. /15 %/ са от Националното финансиране. Проектът е насочен към икономически неактивните лица, които не са в трудова заетост и не са регистриране в Дирекция „Бюро по труда“, като търсещи работа.
   По този повод в Кубрат се състоя информационна среща. Присъстваха заместник-кмета и ръководител на проекта Женифер Пойраз, партньорите по проекта от „Евро проконсулт Русе“ ЕООД и от „МБАЛ - Кубрат“ ЕООД, представители на социални институции, хора с увреждания и възрастни в риск.
   Основните цели на проекта, дейностите, които ще се изпълняват и очакваните резултати от реализацията им бяха представени от Диана Бачийска - консултант по Европейски проекти от „Евро проконсулт Русе“ ЕООД. Имаше въпроси, на които бе отговорено и индивидуални срещи с всеки един от присъстващите.

 

 

 

В Кубрат работят по проект за трудова заетост за 390 000 лв. В Кубрат работят по проект за трудова заетост за 390 000 лв.

Назад