Над 50 лични асистенти ще обгрижват 60 потребители от община Кубрат

   От януари 2018 г. започна изпълнението на споразумение между Агенцията за социално подпомагане и Община Кубрат за целево осигуряване на социалната услуга в домашна среда /„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“/. Тя е предназначена за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
   Сумата на финансиране е 21 090 лв. месечно или общо 253 080 лв. за периода до 31.12.2018 г.
   Към настоящия момент са назначени 52 лични асистенти, които обгрижват 60 потребители от общината. Осигури се предоставяне на социални услуги в домашна среда на потребителите по проект „Подкрепа за независим живот“.
   След анализ на усвоения финансов ресурс и при наличие на бюджетни възможности за това ще се назначат допълнително лични асистенти, с цел пълно усвояване на средствата.

 

Назад