Информация във връзка с кампания за плащане на местни данъци и такси за 2018 г.

   Уважаеми граждани,
   Община Кубрат предлага на данъчно задължените лица (ДЗЛ) модерна, лесна и удобна услуга – автоматично плащане на данък недвижим имот, данък превозно средство и такса битови отпадъци от която и да е точка на страната на касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay).
   Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лв. и максимум 5 лева върху общата сума за всички данъци. Таксата за интернет плащането е 0.40 лева за една транзакция.
   Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно, само със съобщаване на ЕГН на физическите лица и ЕИК на фирмите. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи, да се носят печатните съобщения, ако се забравени или изгубени.
   Община Кубрат предоставя възможност на ДЗЛ да проверяват задълженията си по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) на сайта на общината. За целта е необходимо да изискате своя ПИН код в отдел „Местни данъци и такси“.
   Възползвайте се от новите услуги за плащане, които ще Ви спестят време и средства.
   Те Ви дават възможност за плащане в сроковете предвидени от ЗМДТ.

 

 

Проверка на задължения по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)
Плащане през www.ePay.bg
Информация за банковата сметка и кодове за вид плащане

 

Назад