Информация за изпълнение на проекта „Пъстри камъчета” в СУ „Христо Ботев” - гр. Кубрат

   На 18.10.2017 г. в СУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат се проведе родителска среща, свързана със стартиране на проект „Пъстри камъчета“, финансиран по КП 33.16-2017 от ЦОИДУЕМ. Ръководителят на проекта Пламена Овчарова запозна присъстващите с целите и задачите на проекта, както и с продължителността и общата му стойност. Всеки от ръководителите на клубове представи своя клуб, като разказа за дейностите, които предвижда да бъдат реализирани в клуба. Родителите, а по-късно и учениците, които се включиха в клубовете, попълниха анонимна анкета за необходимостта от образователна интеграция на учениците от малцинствата.
   В края на октомври (29.10.2017г.) се осъществи познавателно пътуване до Басарбовски скален манастир съвместно с туристическа агенция „Лоял Травел – ЕООД“ - гр. Русе. В екскурзията се включиха 48 ученици от трите клуба, 2 доброволци от училище, 4 родители и 5 учители. Участниците посетиха Басарбовския скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски“ - разположен в долината на река Русенски Лом, близо до село Басарбово, който през 1978 г. е обявен за археологически паметник на културата от местно значение.
   На 30.11.2017 г. се проведе среща-разговор, свързана с работа с родители и учители (планирана дейност за месец ноември) на тема „Преодоляване на негативните нагласи спрямо различните етнически групи“. Поканени бяха 20 родители, 10 учители и 2 доброволци. Обсъдени бяха възможни съвместни дейности с родители и ученици.

 

 

Информационна брошура за изпълнение на проекта „Пъстри камъчета” Версия за Adobe Acrobat

 

Назад