Отчетно събрание на общинския съвет на БЧК в Кубрат

   В Кубрат се проведе годишното отчетно събрание на общинския съвет на БЧК. На него присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Орхан Мехмед, директорът на Областния съвет на БЧК д-р Милена Кехайова, директорът на Дирекция „Специализирана администрация“ към община Кубрат Стефан Калинов, кметове, председатели на дружества, доброволци.
   Отчет за дейността на общинската организация на БЧК за изминалата година направи нейният председател Танжу Фетта. Прочетен бе и отчета на контролната комисия. Обсъден и приет бе и планът за работа през 2018 г. Имаше и въпроси и питания, на които бе отговорено компетентно.

 

 

 

Отчетно събрание на общинския съвет на БЧК в Кубрат Отчетно събрание на общинския съвет на БЧК в Кубрат

Назад