Община Кубрат ще получи 710 000 лв. целево финансиране за реализиране на проекти

   С Постановление №260 от 24 ноември 2017 г. Министерският съвет отпуска целево финансиране в размер на 710 000 лв. за община Кубрат. Общо 5 са обектите, които са включени във финансирането, както следва:
   1. Оновен ремонт и подмяна на покрив на читалище в с. Бисерци - 70 000 лв.
   2. Изграждане на покрит пазар в гр. Кубрат - 380 000 лв.
   3. Ремонт на покрив на сградата на кметството на с. Сеслав - 30 000 лв.
   4. Ремонт на читалище „Напредък“ в с. Юпер – 200 000 лв.
   5. Ремонт на читалищната сграда в с. Тертер - 30 000 лв.
   Правителството одобри допълнителни трансфери за 2017 г. по бюджетите на редица общини в общ размер на 46,8 млн. лева.

 

 

Постановление №260 от 24 ноември 2017 г. на Министерски съвет Версия за Adobe Acrobat

 

Назад