Среща с родителската общност в село Бисерци

   На 24 ноември 2017, кметство село Бисерци беше домакин на среща с родителската общност от селото. Гост на събитието д-р Надие Карагьозова - секретар на МКБППМН - Кубрат. Дискусията обхвана разнообразие от теми: „Кризи и конфликти в семейството - как да ги преодоляваме“, „Формиране на добро самочувствие у детето - кога и как трябва да започне“, „Как да помогнем на детето да не стане жертва или извършител на насилие“, „Приятелски кръг - ползи“ и др. Срещата се превърна в богата и полезна образователно-информационна кампания. С много примери от ежедневието, секретарят успя да акцентира вниманието на младите родители, върху какво трябва да наблегнат, когато са изправени в криза с детето и защо при несправяне трябва да се обърнат към специалист, докато проблемът още е в зародиш. Повишаването на родителския капацитет произтича от съвременните реалности, които очертават една доста богата и многообразна палитра от негативни тенденции.
   В края на срещата всички присъстващи получиха подарък от изданието „Малки стъпки - големи ползи“.
   С благодарност за доброто гостоприемство и подкрепа на кмета на селото - Ю. Шакирова, която не веднъж е показвала загриженост и отговорност към дейностите на МКБППМН и обръщение към младите родители, секретарят закри срещата в Бисерци. „Благодаря на домакина на събитието и на Вас млади и прекрасни майки, които днес показахте загриженост и отговорност към проблемите на децата и оставихте у мен прекрасни впечатления и добри спомени от днешната дискусия. Имате моята подкрепа и за бъдещи срещи, които днес се предложиха тук“.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Среща с родителската общност в село Бисерци Среща с родителската общност в село Бисерци Среща с родителската общност в село Бисерци

Назад