Губернаторът на Разград - Гюнай Хюсмен с приз-плакет „Приятел на децата“ от МКБППМН - Кубрат

   Репортерите на Клуб „Емпатия“ и учениците участници в „Детски местен парламент“ към МКБППМН - Община Кубрат удостоиха с приз „Приятел на децата“ областният управител на Разград, като го посочиха за добрият пример от регионалното местно управление в деня на толерантността - 16-ти ноември. Според репортерите на клуба, областният управител често проявява грижа и присъствие в живота на учениците и младежите от региона и ги насърчава към интелектуално любопитство, включване в гражданския живот - защото бъдещето са те. Друг мотив за номинацията – добрият управленец трябва да бъде честен и с лице към всички граждани независимо от партийна и религиозна принадлежност и непрекъснато да внушава доверие и загриженост.
   От години в инициативите на местната комисия в Кубрат намират място интерактивните методи на обучение и възпитание и в тази връзка „Гласът на ученика“ и важна и на нея се отрежда заслужено място и внимание, защото е поставен в активна позиция. Днешните ученици са сред бъдещите управници. От това как у тях отрано се формира гражданско съзнание и чувствителност към глобалните проблеми и умение да ги коментират и анализират е от голямо значение.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Губернаторът на Разград - Гюнай Хюсмен с приз-плакет „Приятел на децата“ от МКБППМН - Кубрат
Губернаторът на Разград - Гюнай Хюсмен с приз-плакет „Приятел на децата“ от МКБППМН - Кубрат

Назад