Зеленото училище в Кубрат

   Най-голямото училище в община Кубрат е СОУ „Христо Ботев“ с директор Татяна Дочева. В момента в него се обучават 650 ученици от І до ХІІ клас. Близо една трета от тях - над 200, членуват в училищния клуб „Екология“. Ето защо с право можем да наречем училището „зелено“.
   Клубът е създаден през 1998 г. Съставът му се допълва ежегодно, като има приемственост между стари и нови участници. Една от основните задачи пред него през последните години е облагородяването и постепенното превръщане на училищния двор в приветливо, зелено и естетически оформено място за отдих. Самият двор е голям - 23 дка, като половината от него са зелени площи. За целта бе реализиран проектът „Изграждане на екокът за отдих и алпинеум“. Той бе финансиран от МОСВ и направен с доброволен труд от ученици и учители. Много бързо той се превърна в място за отдих на учениците през междучасията и свободното им време. Също така дава възможност учениците да придобият умения за отглеждане на растения, запознаване с различни растителни видове и общуване с природата.
   Друга дейност е залесяването на двора. Вече са залесени паркова растителност /албиция, гинко билоба, мазия, див рошков и др./ и плодни дръвчета /череша, слива, ябълка, кайсия/. Между тези дървета се провеждат и часове на открито по биология, домашен бит и техника, човекът и природата.
   Част от училищния двор наскоро бе дълбоко изоран. Това е подготовка за пролетта, когато ще започне създаването на опитно поле и зеленчукова градина. Там учениците ще произвеждат биологично чиста продукция. Ежемесечно се провеждат акции за почистване на тревните площи в училищния двор и около блоковите пространства до него. В тях се включват както ученици, така и учители и родители. За предотвратяване на повторно замърсяване община Кубрат е предоставила на училището съдове за разделно събиране на отпадъци. За целта се проведе и разяснителна кампания с учениците и родителите. Част от събраната хартия учениците от ІХ и Х клас рециклират и от нея изработват моливници и визитки на училището и картички с послания към гражданите за опазване на околната среда. Друга част от хартията и растителните отпадъци се събират в специално поставени в училищния двор съд за компост. Вече трета година образувалата се торфена смес се използва за саксийни растения.
   Така, с обединените усилия на ученици, учители и родители училищният двор постепенно се превръща в зелен кът в града.

 

Назад