Обновена площадка на Детската градина в с. Божурово

   На 23.11.2017 г. в ДГ „Слънчо” База в с. Божурово беше открита детска площадка по Проект „Обичам природата – и аз участвам”, финансиран от Министерството на околната среда и водите и ПУДООС /Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда/ по Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.”
   Официални гости на откриването бяха кметът на Кубрат Алкин Неби, неговият заместник Орхан Мехмед, председателят на местния парламент в Кубрат Хюсеин Юмеров, Стефан Калинов - Директор на Дирекция „Специализирана администрация“ и кмета на Божурово Рейхан Идризов.
   По проекта беше подновена детската площадка на ДГ. Поставени бяха пързалка, люлка, люлка – везна, съдове за смет, беседка и пейки в двора на детската градина. Също по проекта беше оформена градинка с цветя, храсти и иглолистни дървета. Закупен е и мултимедиен проектор и екран за проектор.
   Децата от група „Божурче” База - с. Божурово поздравиха гостите с песни, танци и стихчета.

 

 

 

Обновена площадка на Детската градина в с. Божурово Обновена площадка на Детската градина в с. Божурово Обновена площадка на Детската градина в с. Божурово

Назад