Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост-лектор на две обучителни срещи

   Нови моменти към професионалната автобиография добави местната комисия и може да се похвали с нови приятели и партньори от София и Хасково. На 15 ноември 2017 година, д-р Надие Карагьозова по покана на директора Венелина Николова и психолога Евгения Попова гостува в столичното 125-то СУ с изучаване на чужди езици „Боян Пенев“. Обучителна среща-дискусия с учителите от началния курс на тема „Конфликти в училищна среда - примерни игри и ситуации за преодоляване на проблемното поведение“ превърнаха срещата в полезна дискусия, в края на която участниците се обединиха около идеята и разбирането, че е необходима и работа с родителите на проблемните деца, защото от участието на всички участници учители- деца-родители могат да се постигнат желани и трайни резултати. В края на срещата д-р Карагьозова сподели пред педагогическия колектив впечатленията, с които си тръгва – „Колеги, видях училище с невероятна атмосфера и творчески дух. Прекрасен директор и прекрасен психолог. Невероятни деца и учители, които заедно ежедневно се стараят да превърнат училището в приятно място и дом на знанието. Впечатлена съм от кабинета по история и биология - които правят обучението в тях още по привлекателно и приятно. Благодаря колеги за срещата и преживяното. До нови срещи. Децата навсякъде са заразителни с чистотата и усмивките си и ние възрастните сме тези, които трябва да ги подкрепяме и водим по правия път за по- сигурното и успешно утре“.
   На 16-ти ноември 2017 година - в деня на толерантността по покана на ръководството на Обединени ученически общежития (най-голямото в страната) секретарят гостува в Хасково. Темата поднесена на вниманието на педагогическия екип на учебното звено - „Значимият възрастен-фактор в развитието на детето“ и „Емпатията и толерантността-контрапункт на агресията“. Д-р Карагьозова в хода на изложението си, подчерта огромната роля и значение, които имат възпитателите в живота на децата, когато са в търсене на собствената идентичност и формират мирогледа си към света. При голям интерес премина и втората среща, в края на която д-р Карагьозова сподели: „Колеги, видях не само екип от филолози, биолози, математици - видях един много сплотен колектив, в който всеки педагог е намерил своето място и се вписва в живота на общежитието с много реализирани дейности. Имате много клубове, които развиват богата дейност. Благодаря колеги за топлото посрещане и проявения интерес и до нови срещи“.
   На двата педагогически екипа, МКБППМН - Кубрат връчи грамота „Ползотворно сътрудничество„ подписани от председателя на комисията Орхан Мехмед в знак на разбирането, че общите усилия, партнирането и диалога е съвременна форма на сътрудничество и дава добри резултати.
   С двете посещения в София и Хасково, МКБППМН добави нови спомени, които ще се помнят доста дълго по много причини.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост-лектор на две обучителни срещи Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост-лектор на две обучителни срещи Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост-лектор на две обучителни срещи
Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост-лектор на две обучителни срещи Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост-лектор на две обучителни срещи Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост-лектор на две обучителни срещи

Назад