В Кубрат се проведе форум за проблемите сред младежите

   Първи форум за проблемите сред младежите „Какво да кажем на младите хора?“ се проведе днес в Кубрат, предаде информационния сайт „Kubrat News“. Той бе организиран от Сдружение „Младежки форум 2001 - Разград“ по проект „Младежки информационно-консултански център“ с ръководител Диляна Станчева и лектор Светлин Симеонов.
   На срещата с ученици от СУ „Христо Ботев“ и Професионалната гимназия в Кубрат присъстваха кметът Алкин Неби, зам.-кметът Орхан Мехмед, служители на общинската администрация, директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Кубрат Росица Калинова, представители на Дирекция „Бюро по труда“ и неправителствени организации.
   Алкин Неби призова младежите към диалог с институциите и увери, че като такава Община Кубрат е открита за диалог и съдействие. Той коментира, че основните предизвикателства пред младите хора са ниското заплащане и трайната безработица в региона, но изрази увереност, че с общи усилия и съдействие от страна на институциите и иновациите резултатите ще бъдат повече от задоволителни. Като основен проблем директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Росица Калинова посочи демотивацията сред младежите между 15 и 29 години. „За успешното си развитие те трябва да формулират и подредят целите и приоритетите си в образованието и работата си, а също и да обогатят езиковата си и речева култура“, посочи Калинова.
   Примери за успешно реализирани проекти за младежи бяха представени и от общинския съветник и ръководител на Агробизнесцентър - Кубрат Павлин Петров. Чрез активен диалог бяха обсъдени предизвикателствата пред професионалното образование, на фона на нарастващия дефицит от кадри във всички сфери на индустрията, селското стопанство и услугите както и намаляващия брой завършващи основно образование.
   Проектът цели да увеличи въздействието върху целевите групи, информираността за възможностите за професионална и личностна реализация. Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

 

 

 

В Кубрат се проведе форум за проблемите сред младежите В Кубрат се проведе форум за проблемите сред младежите В Кубрат се проведе форум за проблемите сред младежите

Назад