МКБППМН организира обучение на тема „Превенция на сексуално-рисково поведение“

   МКБППМН и Клуб „Емпатия“, който подпомага превантивната дейност на комисията, организира серия от посещения сред учениците на тема „Превенция на сексуално-рисково поведение“ по метода деца-обучители или по известна като „връстници обучават връстници“.
   Първата среща се състоя на 20 ноември в девети „а“ клас на местното средно училище „Христо Ботев“, с класен ръководител Леман Хамдиева. В ролята на обучител беше ученичката от десети клас Зеррин Неби от същото училище. Пред своите връстниците тя ги запозна с основните въпроси, които провокират темата към дискусия – Какво е HIV/СПИН; Как се предава инфекцията?; Къде е най-висока концентрацията на HIV-вируса?; Видове секс; Как се поставя презерватив? и др. С презентация по темата Зеррин Неби поднесе интересна и полезна информация, която, както самата каза в началото на срещата е научила по време на международния лагер през лятото по линия на БЧК. Дискусията завърши с интерактивната игра „Линия на риска“, която има за цел да провери до колко знанията и новите по темата помагат на участниците да предвидят риска от въпросите, които сами си теглят преди играта. Скалата включва три степени - висок риск, среден риск и няма риск. Играта помага за затвърждаване и по лесното запомняне на най-необходимата информация свързана с темата.
   Друг акцент на срещата изграждане и обогатяване на сексуалната култура сред подрастващите ии отбелязване на международния ден в борбата срещу СПИН - 1-ви декември. В края на срещата класът-домакин получи сертификат за преминато обучение и към тях беше отправено предизвикателство да са следващите обучители.
   МКБППМН в своята дейност залага на желанието на доброволците и постоянно ги насърчава и поставя в активна позиция, която помага на участниците чрез преживяване да са по отговорни и дисциплинирани при изпълнение на поставените задачи и да приемат сериозността добрата практика „предай нататък“, защото информираният човек е можещият човек.
   Предстоят още две срещи до края на месеца, като последната ще бъде в другото средно училище в града-професионалната гимназия и по този начин освен информационно-образователната дискусия ще се осъществи първата между-училищна среща.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

МКБППМН организира обучение на тема „Превенция на сексуално-рисково поведение“ МКБППМН организира обучение на тема „Превенция на сексуално-рисково поведение“ МКБППМН организира обучение на тема „Превенция на сексуално-рисково поведение“

Назад