Среща на ръководството на инвалидите с кмета на община Кубрат

   В община Кубрат се проведе среща на УС на общинската организация на Съюза на инвалидите в България /СИБ/ с ръководството на общината. Присъстваха кмета на града Алкин Неби, председателя на общинския съвет Хюсеин Юмеров, председателя на Областната организация на инвалидите Раддослав Няголов и членовете на УС на общинската организация Пейчо Димитров, Миннет Яхова и Амиш Османов.
   Беше постигнато съграсие по няколко въпроса, а именно: подпомагане на организациите на СИБ във връзка с честванията на Международния ден на хората с увреждания - 3 декември, извършване на ремонти в клубните бази в Кубрат и с. Бисерци, назначаване на лица по програмите на Бюрото по труда в Кубрат и селата Бисеерци и Беловец, извозване на дървата за огрев за инвалидите по преференциални цени, започващата Програма за лични асистенти в общината и други.
   Г-н Няголов настоя в комисиите, вземащи решения по отношение на хората с увреждания, да бъдат включвани и представители на общинската организация на СИБ.

 

Назад