Читалището в Кубрат отчете дейността си

   В ритуалната зала в Кубрат се състоя годишно отчетно събрание на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ в града. Присъстваха завеждащия отдел “Просвета, култура и техн. обслужване“ към общинския съвет Здравко Вутов, членове, читалищни дейци, граждани.
   Отчет за дейността за периода 26.11.2016 г. - 09.11.2017 г. прочете председателят на читалището Руси Русев. Присъстващите изслушаха още доклада на проверителната комисия и насоките за дейността на читалището през 2018 г.
   В последвалите изказвания се чуха похвали за партньорството със СУ „Христо Ботев“, за читалищната библиотека, стана дума и за спечеления проект за ремонт на сградата на читалището на стойност 380 000 лв. Проектът ще стартира с ремонт на покрива, подмяната на дограмата и топлоизолацията, вероятно през месец май 2018 г. Срокът за изпълнение на проектните дейност е 3 години.

 

 

 

Читалището в Кубрат отчете дейността си Читалището в Кубрат отчете дейността си

Назад