Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост на Клуб „Алиана“ в Бисерци

   По покана на Клуб „Алиана“ и кмета на село Бисерци Юнзюле Шакирова, секретарят на местната комисия д-р Надие Карагьозова гостува на петъчната сбирка на клуба на 3 ноември 2017 г. в качеството си на автор на книжката „Малки стъпки - големи ползи“, която беше представена от ръководителката на клуба и дългогодишна учителка Мюкерем Адемова и лектор на тема „Агресията сред подрастващите“. В задушевна атмосфера премина срещата, на която близо 40 жени - редовни участници в живота и дейността на клуба показаха, как „учене през целия живот“ е станало част от тяхното ежедневие. Силно слово произнесе Мюкерем Адемова по отношение на книжката и даде висока оценка като педагог и не скри гордостта си от факта, че авторката е била нейна ученичка и двете хранят много мили спомени една за друга.
   Тревожната тема свързана с агресията сред подрастващите стана повод и за по-широка дискусия, в която бяха активни родители, които са приемни семейства за деца от различни възрасти и притеснени споделиха, че агресията е сред темите, които ги тревожи най-много. Секретарят поздрави жените, за идеята да се събират и да обсъждат злободневни теми и не скри удовлетвореността си от срещата и ги посочи за пример за добрия и полезен начин как чрез хумора, танците, смеха, песните да превърнат сивия делник в прекрасно преживяване. С много примери от практиката секретарят сподели и своите притеснения, че проблемът с агресията и насилието сред подрастващите расте и наличния инструментариум се оказва недостатъчен в превенцията с нея и добави, че траен и ефикасен резултат са постига в следствие на добра партньорска политика, в която активни трябва да са всички институции чийто обект на въздействие са децата.
   В края на срещата кмета на селото благодари на всички участници и отправи пожелание срещите от този формат да са по-чести, защото са полезни и така обединяват много хора в името на по-доброто и успешно утре.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост на Клуб „Алиана“ в Бисерци Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост на Клуб „Алиана“ в Бисерци Секретарят на МКБППМН - Кубрат гост на Клуб „Алиана“ в Бисерци

Назад