Национален конкурс за идеен проект за паметник на Хан Кубрат

   Община Кубрат и инициативен комитет за изграждане на паметник на Хан Кубрат в гр. Кубрат обявяват национален конкурс за идеен проект за паметник на Хан Кубрат.
   Основната идея на инициаторите е да реализират паметника на територията на град Кубрат като носител името на Великия хан и като символ на колективната памет, която да сплоти българите във време на финансова и духовна криза.
   Начинанието изисква събиране и концентриране на най-доброто, с което разполагаме като нация. Ще бъде даден шанс на всяка конструктивна идея, за да се съчетаят успешно внушението на мемориалa и смисълът на това да си българин.
   Финансовата рамка на проекта е приблизително 100 000 лв.
   Изискванията към желаещите да участват в конкурса са:
   • идейният проект да е предназначен за определеното от специална комисия място – пред сградата на Община Кубрат, западно от централния вход;
   • фигуралната композиция да бъде ситуирана в рамките на посочената площадка и съобразена с идейния проект за благоустрояване на централната градска част;
   • да се запази сега съществуващия пешеходен достъп;
   • да се осъществи с минимална намеса в околното пространство.
   Желаещите да участват в конкурса трябва да представят пластичен проект на паметника от подходящ материал, ситуационно решение и обяснителна записка на проекта. Срокът за представяне на проектите е 30 март 2018 г.
   Конкурсът е национален и в него могат да участват скулптори от цялата страна. Авторът или колективът, класиран на първо място, ще сключи договор за реализация с община Кубрат.
   Определени са следните награди за проекта:
   • първо място – 1000 лв.;
   • второ място – 500 лв.
   Конкурсът ще бъде зачетен, ако има представени минимум 3 проекта. Журито ще бъде назначено със заповед на кмета на община Кубрат Алкин Неби.
   Желаещите да получат повече информация могат да се обадят на тел: 0848 / 7 20 20.

 

 

Конкурсна документация за участие в конкурса Версия за WinZip

 

Назад