Одобрено финансиране за ремонт на читалището в гр. Кубрат

   Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1891“ в гр. Кубрат спечели проект за ремонт на сградата по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съобщи председателят на читалището инж. Руси Русев.
   Той посочи, че в Държавен фонд „Земеделие“ е сключен договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 380 000 лв. Средствата ще бъдат използвани за саниране на сградата, подмяна на дограма, ремонт на покрива и вътрешните помещения. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 36 месеца. Предстои обявяване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности. От читалищното ръководство планират основният ремонт да започне през април месец следващата година.
   Председателят на културната институция посочи, че първоначално разработеният проект е бил за близо 800 000 лв., но заради приетия стандарт по процедурата може да се кандидатства с предложения до 200 000 лева. След изпълнение на дейностите в настоящия договор читалището ще участва във втория етап на програмата с искане за финансиране за подмяна на отоплителната инсталация, ремонт на сцената в голямата зрителна зала и подмяна на столовете. Проектното предложение включва и облагородяване на инфраструктурата около читалището.

 

Назад