Творческа среща събра ЦПЛР-ЦУТНТ-Разград и Клуб „Емпатия“ МКБППМН - Кубрат

   По покана на директора на ЦПЛР-Център за ученическо и научно техническо творчество Разград, Цветанка Русева, секретарят на МКБППМН - Кубрат и ръководител на Клуб „Емпатия“ д-р Надие Карагьозова участва в творческа среща на 25 октомври 2017 г. На срещата присъстваха и педагози - ръководители на клубове в центъра – Веселина Йотова и Милен Митев. Целта на срещата превръщане на неформалните до сега приятелски отношения, породили се от участието на клуба в организирания от центъра ученически журналистически конкурс и други общи идеи в партньорско сътрудничество продиктувано от общите цели, които преследват двете институции в посока-оказване на личностна подкрепа на деца и ученици за тяхното пълноценно развитие и успешно реализиране на по късен етап от живота им.
   За ползите от включването на деца в извънучебните дейности, които развиват талантите им, за ефективното общуване от значимите за тях възрастни, за насърчаването им за участия в конкурси, за необходимостта от използването на интерактивни методи в работата с деца и др. станаха акценти на дискусията. И двете страни споделиха добри практики от работата си с деца.
   Д-р Надие Карагьозова в края на срещата връчи грамота „Ползотворно сътрудничество“ и книжки от изданието на комисията „Малки стъпки - големи ползи“ и отправи пожелание работещите в него да са вдъхновители ежедневно в работата си с деца - сигурното и надеждно бъдеще на България и да са творчески активни в утвърждаването на позитивната педагогика, от която има нужда съвременното образование и възпитание. Домакинът на събитието г-жа Русева от своя страна благодари и изрази надежда срещите да са по-чести и да са част от методическо-квалификационната политика на центъра, която има желание да се развива и да е сред иновативните добри практики и подари на секретаря на местната комисия декоративна рамка за снимка, от която да гледат усмивките на децата на Клуб „Емпатия“.

   МКБППМН - Кубрат

 

 

 

Творческа среща събра ЦПЛР-ЦУТНТ-Разград и Клуб „Емпатия“ МКБППМН - Кубрат Творческа среща събра ЦПЛР-ЦУТНТ-Разград и Клуб „Емпатия“ МКБППМН - Кубрат Творческа среща събра ЦПЛР-ЦУТНТ-Разград и Клуб „Емпатия“ МКБППМН - Кубрат

Назад