Ученици от Кубрат участваха във военно обучение

   Ученици от деветите и десетите класове на СУ „Христо Ботев“ в Кубрат участваха в комплексно занятие по военна подготовка, което се проведе в спортната зала в града.
   От влизането в сила на задължителното военно обучение по пет часа годишно, за първи път се провежда единно занятие с демонстративен характер.
   По време на събитието момичетата и момчетата слушаха лекции за отбраната на страната, гражданско-военните отношения, въоръжените сили на България, структурата на българската армия, действия за оцеляване при терористични актове и война, както и при откриване на невзривени боеприпаси.
   Майор Станислав Павлов от Регионална служба „Военна полиция“ във Варна представи основните дейности във военното дело и отговори подробно на поставените му въпроси.
   Освен теоретична част, занятието включваше демонстрации на ръкопашни хватки и техники с оръжие, които представиха курсанти от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - Шумен към Националния военен университет „Васил Левски“. Възпитаници на Военноморското училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна запознаха учениците с възможностите за обучение във висшето учебното заведение.
   Учениците от Кубрат коментираха, че са изключително впечатлени от демонстрациите, а много от тях се включиха в сглобяването и разглобяването на оръжия.

 

Назад