Кубратският градоначалник получи урна с пръст от гроба на хан Кубрат

   Денят на българската община бе отбелязан тържествено и в Кубрат. На ритуала присъстваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, неговите заместници Орхан Мехмед и Женифер Пойраз, председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров, общински съветници, служители в общинската администрация, членове на ученическия парламент в СУ „Христо Ботев“ - гр. Кубрат, граждани.
   Под звуците на националния химн най-възрастния общински съветник Сашко Минков издигна знамето на Република България. Слово за празника произнесе Алкин Неби. Кубратският градоначалник получи урна с пръст от гроба на хан Кубрат в с. Малая Перешчепина в Украйна, която ще бъде изложена в сградата на общината. Членовете на ученическия парламент посетиха общината и се запознаха с работата на служителите в нея.

 

 

 

Кубратският градоначалник получи урна с пръст от гроба на хан Кубрат Кубратският градоначалник получи урна с пръст от гроба на хан Кубрат Кубратският градоначалник получи урна с пръст от гроба на хан Кубрат

Назад