Втора информационна среща на ОИЦ - Разград в Кубрат

   В Кубрат се проведе втората информационна среща на Областния информационен център /ОИЦ/ - Разград на тема: „Актуални и предстоящи процедури по европрограмите“. На нея присъстваха заместник-кметовете на община Кубрат Орхан Мехмед и Женифер Пойраз, директорът на дирекция „Специализирана администрация“ към общината Стефан Калинов, общински съветници, кметове на населени места, служители в общинската администрация, представители на бизнеса, неправителствения сектор, читалището, библиотеката, институции, учебни заведения, земеделск производители, граждани, медии.
   Представени бяха отворени и предстоящи процедури за финансиране на проекти от европрограмите. Презентации направиха Бехидже Ахмедова на тема: „Възможности по оперативните програми до края на 2017 г.“ и Емил Чанков на тема: „Възможности на Програмата за развитие на селските райони“ - експерти от ОИЦ - Разград. Върху някои аспекти на европрограмите се спря и главния експерт от Националната служба за съвети в земеделието Светлана Димитрова.
   Внимание бе отделено и на одобрената на територията на общината стратегия на Местната инициативна група /МИГ/ „Завет - Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегия за водено от общностите местно развитие“.

 

 

 

Втора информационна среща на ОИЦ - Разград в Кубрат

Назад