Предстоящи информационни срещи и консултации на служителите на МИГ Завет – Кубрат в Община Кубрат

   Във връзка с изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на общините Завет и Кубрат, служителите на МИГ Завет - Кубрат ще проведат информационни срещи на 24 и 25 октомври 2017 г. на територията на община Кубрат.
   На 24 октомври, в с. Бисерци, с начален час 10:00 ч. е организирана информационна среща със заинтересовани лица и потенциални бенефициенти, като след това, от 13:00 ч. до 17:00 ч. екипът ще бъде на разположение за индивидуални консултации в гр. Кубрат, Заседателна зала на Община Кубрат.
   На 25 октомври, в гр. Кубрат, Заседателна зала, с начален час 11:00 ч. ще се проведе информационна среща със заинтересовани лица и потенциални бенефициенти от гр. Кубрат. Работата на екипа ще продължи с индивидуални консултации и в следобедните часове - от 13:00 ч. до 17:00 ч.
   На срещите ще бъдат разяснени новите моменти в начина на кандидатстване с проектни предложения към МИГ Завет-Кубрат.
   Екипът на МИГ Завет - Кубрат и ръководството на Община Кубрат канят всички заинтересовани страни - земеделски стопани, кооперации, малък и среден бизнес, НПО, читалища, потенциални бенефициенти с проектни предложения към стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат да вземат участие в горепосочените мероприятия.

 

 

Информационна брошура Версия за Adobe Reader

 

Назад