Начало » Електронни услуги » Заявление за достъп до обществена информация

 

Заявление за достъп до обществена информация

 

До Кмета на община Кубрат

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 
Моля, въведете Вашите данни:
Трите имена:
Адрес:
Телефон:
E-mail:
 
Господин Кмет,
На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена наличната информация относно

На основание същия закон желая да ми се предоставят следните документи:
1.
2.
3.
 
Исканата от мен информация желая да получа в следната форма:
Преглед на информацията - оригинал или копие на документите
Устна информация
Копие на хартиен носител
Копия на технически носител