Начало » Коронавирус COVID-19

 

Коронавирус COVID-19
ЗА КОНСУЛТАЦИИ ГРАЖДАНИТЕ ДА ПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

По въпроси за социално подпомагане: 0848 / 7 20 13

По въпроси за Закрила на детето: 0848 / 7 21 85

По въпроси за социални услуги и хора с увреждания: 0848 / 7 50 62

РЗИ - Разград: 087 991 88 03

МБАЛ Кубрат ЕООД: 0848 / 7 32 23

РПУ - Кубрат: 0848 / 7 23 31
Публикувана Заповед №562 от 11.08.2022 г. на кмета на Община Кубрат за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Кубрат за срок от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г.

Заповед №562 от 11.08.2022 г. на Кмета на Община Кубрат
Заповед РД-01-384 / 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването за срок от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г.
Публикувано на 11.08.2022 г.Публикувана Заповед №514 от 22.07.2022 г. на кмета на Община Кубрат за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Кубрат за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г.

Заповед №514 от 22.07.2022 г. на Кмета на Община Кубрат
Заповед № РД-01-73/21.07.2022 год. на Регионална здравна инспекция – Разград във връзка с временни противоепидемични мерки на територията на област Разград за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г.
Публикувано на 22.07.2022 г.Публикувана Заповед №70 от 08.02.2022 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Кубрат.

Заповед №70 от 08.02.2022 г. на Кмета на Община Кубрат
Публикувано на 08.02.2022 г.