Начало » Общински дейности » Образователна система » Проект "С грижа за всеки ученик"

 

Проект "С грижа за всеки ученик"

Във връзка с изпълнението на Проект „Грижа за всеки ученик” в подготвителните групи на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Кубрат се провеждат целенасочени занимания по образователни направления с цел да се осигури допълнително обучение за децата, нуждаещи се от повече грижи.

 

Формирани са две групи с учителки г-жа Овчарова и г-жа Колева, които имат за цел да изградят езикова среда, благоприятстваща непринудено и лесно овладяване на българския език. Децата ще имат възможност за свободно общуване в групата, което от своя страна ще им позволи по-лесна социална адаптация.

 

За да се осъществят целите на проекта се провеждат различни дейности:

• планирани педагогически ситуации по български език и литература;

• говорни упражнения;

• дидактични игри;

• четене на художествена литература;

• драматизации и театрализирани игри.

 

За да покажат какво са научили децата ще поканят родителите си в училище и ще проведат съвместно занимание с тях по време на Коледните празници.

 

Проект "С грижа за всеки ученик" Проект "С грижа за всеки ученик" Проект "С грижа за всеки ученик"