Начало » Общински дейности » Образователна система

 

Образователна система

Годишен финансов отчет на бюджетите на училищата за 2022 г.
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за трето тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за второ тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за първо тримесечие
  Бюджет 2022 г. - ДГ - Община Кубрат
  Бюджет 2022 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Бюджет 2022 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Бюджет 2022 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Бюджет 2022 г. - ПГ - гр. Кубрат
  Бюджет 2022 г. - ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат
  Бюджет 2022 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Бюджет 2022 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Бюджет 2022 г. - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Бюджет 2022 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер
  Бюджет 2022 г. - Други дейности по образованието

 

 

Годишен финансов отчет на бюджетите на училищата за 2021 г.
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за четвърто тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за трето тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за второ тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за първо тримесечие
  Заповед №63 / 01.02.2021 г. на кмета на община Кубрат за утвърждаване на формули за разпределения на средства по ЕРС за 2021 г.
  Бюджет 2021 г. - ДГ - Община Кубрат
  Бюджет 2021 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Бюджет 2021 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Бюджет 2021 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Бюджет 2021 г. - ПГ - гр. Кубрат
  Бюджет 2021 г. - ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат
  Бюджет 2021 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Бюджет 2021 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Бюджет 2021 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Бюджет 2021 г. - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Бюджет 2021 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер

 

 

Годишен финансов отчет на бюджетите на училищата за 2020 г.
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за четвърто тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за трето тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за второ тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за първо тримесечие
  Заповед №122 / 17.02.2020 г. на кмета на община Кубрат за утвърждаване на формули за разпределения на средства по ЕРС за 2020 г.
  Бюджет 2020 г. - ДГ - Община Кубрат
  Бюджет 2020 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Бюджет 2020 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Бюджет 2020 г. - ПГ - гр. Кубрат
  Бюджет 2020 г. - ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Равно
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Бюджет 2020 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер
  Бюджет 2020 г. - Други дейности по образованието

 

 

Годишен финансов отчет на бюджетите на училищата за 2019 г.
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за четвърто тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за трето тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за второ тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за първо тримесечие
  Заповед №117 / 11.02.2019 г. на кмета на община Кубрат за утвърждаване на формули за разпределения на средства по ЕРС за 2019 г.
  Бюджет 2019 г. - ДГ - Община Кубрат
  Бюджет 2019 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Бюджет 2019 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Бюджет 2019 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Бюджет 2019 г. - ПГ - гр. Кубрат
  Бюджет 2019 г. - ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат
  Бюджет 2019 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Бюджет 2019 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Бюджет 2019 г. - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Равно
  Бюджет 2019 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Бюджет 2019 г. - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Бюджет 2019 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер
  Бюджет 2019 г. - Други дейности по образованието

 

 

Годишен финансов отчет на бюджетите на училищата за 2018 г.
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ДГ - Община Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ПГ - гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ЦПЛР - УО "М. Горки" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ОУ "Св. П. Хилендарски" с. Равно
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г. - Други дейности по образованието
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за трето тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за второ тримесечие
  Oтчет за касовото изпълнение на бюджетите на училищата за първо тримесечие
  Заповед №165 / 21.02.2018 г. на кмета на община Кубрат за утвърждаване на формули за разпределения на средства по ЕРС за 2018 г.
  Бюджет 2018 г. - ДГ - Община Кубрат
  Бюджет 2018 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Бюджет 2018 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Бюджет 2018 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Бюджет 2018 г. - ПГ - гр. Кубрат
  Бюджет 2018 г. - ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат
  Бюджет 2018 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Бюджет 2018 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Бюджет 2018 г. - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Равно
  Бюджет 2018 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Бюджет 2018 г. - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Бюджет 2018 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер
  Бюджет 2018 г. - Други дейности по образованието

 

 

Годишен финансов отчет на бюджетите на училищата за 2017 г.
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ДГ - Община Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - СУ "Хр. Ботев" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Хр. Смирненски" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - Проф. гимназия гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - УО "М. Горки" гр. Кубрат
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. П. Хилендарски" с. Равно
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г.- ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Oтчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер
  Бюджет 2017 г. - ДГ - Община Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - ОДК - гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Христо Смирненски" гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - Професионална гимназия гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ЦПЛР - УО "Максим Горки" гр. Кубрат
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Васил Левски" с. Беловец
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Бисерци
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Равно
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Севар
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Сеслав
  Бюджет 2017 г. - ОУ "Св. Климент" с. Юпер

 

 

Публичен регистър на общинските детски градини

 

 

Мрежата от учебни заведения в общината включва: две средни училища – СОУ ”Хр. Ботев” и ПГ; 9 основни общообразователни училища, ПУИ ”Д-р П. Берон”, УО ”М. Горки”, ОДК; 18 ЦДГ и обединено счетоводство.

 

В СОУ ”Хр. Ботев” от учебната 1999/2000 год. се извършва прием на ученици след VІІ клас в паралелка с профил “Природо-математически” – информатика със засилено изучаване на английски език, а от учебната 2006/2007г. – в паралелка с профил “Технологичен” - предприемачество и бизнес. Извършването на такъв прием е част от политиката на общината за отговаряне на необходимостта да се даде шанс за специализирано обучение и на деца, чиито семейства нямат финансова възможност да ги издържат извън района на града и общината.

 

В професионалната гимназия се осъществява обучение по специалностите: технология на облеклото, моделиране и конструиране на облеклото и мебелно производство.

 

Специалностите и профилите в средното образование в общината са съобразени с необходимостта от работна сила с определена квалификация в стопанските и други организации в региона, както и със структурата на училищата в област Разград.

 

Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат
Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат Образователна система - Кубрат

 

Извънучилищните дейности се осъществяват от ОДК по направления: наука и техника; изкуство; спорт. За изявените ученици, в областта на науката се организират и провеждат олимпиади по различни учебни дисциплини в три кръга: училищен, областен и национален. В областта на спорта се организират и провеждат ученически спортни игри по видове спорт в три кръга: общински, областен и национален.

 

В общинските училища са обхванати над 1700 ученика в 92 паралелки и 693 деца в 36 групи в ЦДГ. В десет селища на Общината има училища и ЦДГ, в шест – само ЦДГ, в с. Тертер няма структура на образованието. За учениците от населените места, където няма училища е организиран безплатен транспорт до най-близкото училище.

 

Учебната дейност на училищата в община Кубрат се осъществява по първи вариант на целодневна организация: задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок /до обяд/, а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт - следобед.

 

Училищата и ЦДГ в община Кубрат са кадрово обезпечени с правоспособни учители по всички предмети от учебния план с изключение на учителите по чужд език. Голяма част от учителите притежават квалификационна степен.

 

За учебните заведения в общината има добра осигуреност със сграден фонд, който се поддържа и отговаря на санитарно – хигиенните и противопожарни изисквания.

 

Материално – техническата база на учебните заведения се обновява постепенно.

 

Всички училища разполагат със съвременни компютърни кабинети и интернет връзка. С мултимедийни системи разполагат 6 училища.

 

В града е организирано ученическо столово хранене.

 

Всички учебни заведения в общината ежегодно кандидатстват с проекти за финансиране на дейности по физическото възпитание и спорт по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г. – за закупуване на спортни уреди и пособия.

 

За реализиране на Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст - “Осигуряване на закуска и мляко (чай) за всеки ученик от І – до ІV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка” от м. ІХ.2005 г. учебните заведения сключват споразумения за съвместната дейност между дирекция “Социално подпомагане” и община Кубрат.