Начало » Общински дейности » Екология

 

Екология

Горещ телефон

 

Всеки гражданин може свободно да подава сигнал за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците на електронната поща kubrat@kubrat.org, както и на телефони: 087 991 81 09 - старши инспектор „ППООР“ и 0848 7 24 59 - оперативни дежурни на Общински съвет за сигурност към Община Кубрат.

Мненията ви ще бъдат разгледани от експертите на Община Кубрат и своевременно ще се създаде съответната организация за действие.

Ако желаете да получите отговор е необходимо да посочите име, адрес, телефон или e-mail.

Анонимни сигнали няма да се приемат.

 

 

  Програми и наредби
  Проект “Зеленото богатство на Кубрат”
  Проект “Чисти реки за чисти морета”
  Проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
  Обявления
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2019 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2020 година
  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията на Община Кубрат през 2021 година
  Годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2020 г.
  Годишен отчет за изпълнение на дейностите по “Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат” за 2021 г.
  Обобщен протокол за извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат в периода 15.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
  Информационна брошура „Живея в чиста община!”
  Информационна брошура „Забрана на пластмасата за еднократна употреба”