Начало » Общински дейности » Екология » Проект “Чисти реки за чисти морета”

 

Проект “Чисти реки за чисти морета”

Начало на проекта август 2009 г. - край юли 2011 г.

Програма „Учене през целия живот” /Lifelong Learning Program/

Секторна програма „Коменски” – многонационални училищни партньорства.

Страни участници: Турция, Великобритания, Италия, Латвия, Румъния и България.

 

Проектът е с екологична насоченост и има за цел да подкрепи проучването на състоянието на локалните водни басейни, популяризирането на идеите за опазване на природните ресурси и устойчивото развитие, сближаване на младите хора от Европа чрез опознаване на културата и историята на другите държави, както и усъвършенстване на чуждоезиковите умения на учениците. Работен език на проекта – английски.

 

До сега учениците осъществиха следните дейности:

1. Анкетиране на жителите на общината за отношението им към проблема с опазването на природните води;

2. Обобщаване на анкетите, изработване на диаграми и представяне на резултатите;

3. Конкурс за есе „Нашите реки сме ние самите”;

4. Анализ на водата на Топчийска река;

5. Конкурс за рисунка „ Аз и водата”;

6. Кампания за спестяване на чиста вода „Калкулатор на спестената чиста вода”, в която се включиха 200 ученика и за една седмица спестиха около 5000 л вода; Мото на кампанията „Спести вода, спаси живот”;

7. Проучване на най-разпространените замърсители на природните води;

8. Участия в многонационални срещи по проекта в градовете:

• Лестър, Великобритания;

• Партинико, Италия;

• Сибиу, Румъния;

• Чорум, Турция.

 

 

Проект "Чисти реки за чисти морета" Проект "Чисти реки за чисти морета" Проект "Чисти реки за чисти морета"

 

 

Предстоящо:

 

Конкурс за комикс под надслов:„Водата е живот. Спести вода, спаси живот!”

 

Групово участие - Всеки клас от 1 до 12 вкл., може да участва с 6 тематично свързани рисунки /storyboard/, които да представят виждането на учениците за чистотата и пестенето на водата, за опазването на водните басейни и техните обитатели. Срок за предаване на рисунките 31.01. 2011 г. на г-жа Пламена Овчарова /за начален курс/ и на г-н Илиян Илиев /за 5-12 клас/. Всяка от 6-те рисунки да се представи на лист формат А4, да са номерирани и подредени в логическа последователност. Няма ограничения за техниката на изпълнение на рисунките. Важното е да съдържат послания и коментари съответстващи на конкурсната тема. От най-добрия комикс ще бъда направен видеоклип и ще бъде публикуван на сайта на проекта http://cleanriversforthecleanseas.org. Учениците от класа-победител ще получат рекламни материали от проекта.

 

• СОУ „Христо Ботев” ще бъде домакин на международната среща по повод „Деня на водата” през 2011 г. Срещата ще се проведе в периода 19-22 март 2011 г.

• Конкурс за снимка на тема „Чисти реки за чисти морета”

• Изработване на многоезичен речник на 50 екологични термини

 

Повече за проекта на:

http://cleanriversforthecleanseas.org

http://mayradeva.schools.officelive.com