Начало » Общински дейности » Екология » Проект “Зеленото богатство на Кубрат”

 

Проект “Зеленото богатство на Кубрат”

Проектът е финансиран по Програмата за Младежки дейности 2008-2010 на Държавната агенция за младежта и спорта.

 

Подкрепящи организации:

• ”Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат

• СОУ “Христо Ботев” гр. Кубрат

 

За реализирането на проекта помогнаха:

• Служители на ДДС “Сеслав” гр. Кубрат

• РС ПБЗН гр. Кубрат

• Общинска администрация–Кубрат, сектор “Екология и инвестиционни проекти”;

 

Изпълнител на проекта - СНЦ “Нашето бъдеще” гр. Кубрат, Ръководител на проекта – Майя Радева. Проекта се изпълни през периода 21.11.2008 г. до 30.04.2009 г.

 

Обща стойност на проекта: 16 895 лв.

 

Цели на проекта:

• Организиране на младежки доброволчески инициативи за залесяване и почистване на площи в региона;

• Повишаване на екологичната култура и разширяване на практическите умения и знанията за гората;

• Обучение на доброволците за поведение в защитени територии и при възникване на пожар в гората;

• Проучване на промените в почвите при обезлесяване и придобиване на знания за болестите и неприятелите по дърветата;

• Организиране на общоградски събития за развитие на младежката общност – Празник “Приятели на гората”, “Ден на ходенето пеш” и Конкурс за рисунка, пезентация, есе и снимка.

 

С личен принос в дейностите по проекта участваха ученици и учители от СОУ “Христо Ботев” и ОУ “Христо Смирненски” гр. Кубрат.

 

 

Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат"
Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат"
Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат"
Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат"
Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат"
Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат"
Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат" Проект "Зеленото богатство на Кубрат"

 

 

Видеопрезентация от мероприятието