Начало » Избори за 45 НС

 

Избори за 45 НС

Избори за 45 НС


Адрес на Районна избирателна комисия - Разград:

гр. Разград, ул. "Бели Лом 37А", ет. I, стая №102

Телефон: 084 618 288

Председател на РИК: 0897 564 156

Ел. поща: rik18@cik.bg

Интернет сайт: https://rik18.cik.bg


Обявление № 1 от 24.02.2021 г. за настъпилите промени след след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Избирателен списък - част I - публ. на 20.02.2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., публ. на 18.02.2021 г., 12:04 ч.
Заповед № 113 / 18.02.2021 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации относно съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. публ. на 18.02.2021 г., 12:04 ч.
Заповед № 82 / 09.02.2021 г. на кмета на община Кубрат за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Кубрат за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. публ. на 10.02.2021 г., 17:44 ч.
Заповед № 81 / 09.02.2021 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г. публ. на 10.02.2021 г., 17:44 ч.

На вниманието на избирателите, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в насрочените на 4 април 2021 г., избори за народни представители
На вниманието на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия в насрочените на 4 април 2021 г., избори за народни представители

Официален сайт на Централна избирателна комисия
Справка по ЕГН (единен граждански номер) в избирателните списъци за избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.
Гласуване извън страната
Официален сайт на Районна избирателна комисия - Разград
Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. (Обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.)
ХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.
Изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19
Изборен кодекс