Начало » Избори за ПВР И НС

 

Избори за ПВР И НС

Адрес на Районна избирателна комисия - Разград:

гр. Разград, ул. "Бели Лом 37А", ет. I, стая №102

Телефон: 084 618 288

Председател на РИК: 0897 564 156

Ел. поща: rik18@cik.bg

Интернет сайт: https://rik18.cik.bg


Избирателен списък - публ. на 30.09.2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ, КОИТО ЩЕ УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПВР И НС

 

Община Кубрат уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа.

Саморъчно подписано Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа) се подава не по-късно от 30 октомври 2021 г. (14 дни преди изборния ден) до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя.

Избирателят може да подаде електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

 


Решение № 70-ПВР/НС / 19.10.2021 на РИК – Разград за назначаване на съставите на СИК в община Кубрат и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., публ. на 22.10.2021 г., 11:37 ч.
Заповед № 747 / 22.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за образуване на подвижни избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. публ. на 22.10.2021 г., 11:37 ч.
Заповед № 742 / 20.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации относно съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. публ. на 22.10.2021 г., 11:37 ч.
Указания за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19
Уведомление за въвеждане на временна забрана на продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напитки в търговски обекти на територията на Община Кубрат за времето от 08:00 ч. на 13 ноември 2021 г. до 20:00 ч. на 14 ноември 2021 г., публ. на 11.10.2021 г., 11:43 ч.
Заповед №718 / 11.10.2021 г. за определяне местата за поставяне от 15.10.2021 г. на нагледни агитационни материали от кандидатите на партиите и коалициите по време на предизборната кампания на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., публ. на 11.10.2021 г., 11:01 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., публ. на 30.09.2021 г., 16:20 ч.
Заповед № 705 / 30.09.2021 г. на кмета на община Кубрат за свикване на консултации относно съставите на секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. публ. на 30.09.2021 г., 16:20 ч.
Заповед № 681 / 23.09.2021 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. публ. на 23.09.2021 г., 15:52 ч.
Заповед № 680 / 23.09.2021 г. на кмета на община Кубрат за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Кубрат за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г. публ. на 23.09.2021 г., 15:32 ч.

Официален сайт на Централна избирателна комисия
Официален сайт на Районна избирателна комисия - Разград
Справка по ЕГН (единен граждански номер) в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.
Регистрация за гласуване по настоящ адрес - портал на ГД "ГРАО"
Решение на 46-ото Народно събрание от 2 септември 2021 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (Обн. ДВ, бр. 73 от 3.09.2021 г.)
Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. (Обн. ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.)
ХРОНОГРАМА за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК
Изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Машинно гласуване
Изборен кодекс