Начало » Избори за ЕП 2019 г.

 

Избори за ЕП 2019 г.

Адрес на Районна избирателна комисия - Разград:

гр. Разград, ул. "Бели Лом" №37А, ет. I, стая №106

Телефон: 084 618 236

Факс: 084 662 189

Председател: 088 9415400

Ел. поща: rik18@cik.bg

Интернет сайт: https://rik18.cik.bg/ep2019


Избирателен списък - част I - публ. на 11.04.2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №181600001
с. Беловец
Секция №181600002
с. Беловец
Секция №181600003
с. Бисерци
Секция №181600004
с. Бисерци
Секция №181600005
с. Божурово
Секция №181600006
с. Горичево
Секция №181600007
с. Задруга
Секция №181600008
с. Звънарци
Секция №181600009
с. Каменово
Секция №181600010
гр. Кубрат
Секция №181600011
гр. Кубрат
Секция №181600012
гр. Кубрат
Секция №181600013
гр. Кубрат
Секция №181600014
гр. Кубрат
Секция №181600015
гр. Кубрат
Секция №181600016
гр. Кубрат
Секция №181600017
гр. Кубрат
Секция №181600018
гр. Кубрат
Секция №181600019
с. Медовене
Секция №181600020
с. Мъдрево
Секция №181600021
с. Равно
Секция №181600022
с. Савин
Секция №181600023
с. Севар
Секция №181600024
с. Севар
Секция №181600025
с. Сеслав
Секция №181600026
с. Тертер
Секция №181600027
с. Точилари
Секция №181600028
с. Юпер

Обявление № 2 от 22.04.2019 г. за настъпилите промени и постъпилите Заявления след 10:00 ч. на 04.04.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Обявление № 1 от 18.04.2019 г. за настъпилите промени и постъпилите Заявления след 10:00 ч. на 04.04.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., публ. на 19.04.2019 г.
Заповед №275 / 17.04.2019 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Кубрат по време на предизборната кампания за насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, публ. на 17.04.2019 г.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., публ. на 11.04.2019 г.
Заповед № 244 / 01.04.2019 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на община Кубрат и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Кубрат за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., публ. на 01.04.2019 г.
Съобщение във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., публ. на 08.04.2019 г.
На вниманието на избирателите, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес в насрочените на 26 май 2019 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България, публ. на 11.04.2019 г.
На вниманието на избирателите с трайни увреждания, публ. на 11.04.2019 г.
Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., публ. на 11.04.2019 г.

Указ №53 от 19.03.2019 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Изборен кодекс
ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК
Изборни книжа на ЦИК
Официален сайт на Централна избирателна комисия
Официален сайт на Районна избирателна комисия - Разград
Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Европейски парламент - Информационно бюро в България