Начало » Местни избори 2019 г.

 

Местни избори 2019 г.

СПИСЪК
на кметствата на територията на община Кубрат, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.
(публ. на 20.08.2019 г., 13:27 ч.)
с. Беловец с. Бисерци с. Божурово
с. Горичево с. Задруга с. Звънарци
с. Медовене с. Мъдрево с. Равно
с. Савин с. Севар с. Сеслав
с. Точилари с. Юпер  

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Кубрат за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 13.08.2019 г., 16:45 ч.
Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 1 към Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г.), публ. на 13.08.2019 г., 16:45 ч.
Писмено предложение за състав на ОИК - Кубрат, публ. на 13.08.2019 г., 16:45 ч.

Указ №163 от 10.07.2019 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. на ЦИК
Изборен кодекс
Списък на изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 615-МИ / 15.08.2019 г. и Решение № 630-МИ / 20.08.2019 г. на ЦИК
Официален сайт на Централна избирателна комисия
Официален сайт на Общинска избирателна комисия - Кубрат