Начало » Местни избори 2019 г.

 

Местни избори 2019 г.

Избори за ЕП 2019 г.


Адрес на Общинска избирателна комисия - Кубрат:

Ритуална зала на Читалище "Св. Св. Кирил и Методий", срещу входа на Общинска администрация - Кубрат

Председател: 089 671 36 00

Ел. поща: oik1716@cik.bg

Интернет сайт: https://oik1716.cik.bg/


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Обучението на СИК и ПСИК за изборите за общински съветници и за кметове ще се състои на 24.10.2019 г. от 14.00 ч. /четвъртък/ в Спортната зала - гр. Кубрат, II етаж, ул. “Добруджа“ №17.

Решение № 68-МИ / 15.10.2019 на ОИК – Кубрат относно датата, мястота и часа за обучение на членовете на СИК/ПСИК на територията на община Кубрат.

СПИСЪК
на кметствата на територията на община Кубрат, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.
(публ. на 20.08.2019 г., 13:27 ч.)
с. Беловец с. Бисерци с. Божурово
с. Горичево с. Задруга с. Звънарци
с. Медовене с. Мъдрево с. Равно
с. Савин с. Севар с. Сеслав
с. Точилари с. Юпер  

Списък на заличените лица от избирателните списъци - публ. на 16.10.2019 г.
(по чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №171600001
с. Беловец
Секция №171600002
с. Беловец
Секция №171600003
с. Бисерци
Секция №171600004
с. Бисерци
Секция №171600005
с. Божурово
Секция №171600006
с. Горичево
Секция №171600007
с. Задруга
Секция №171600008
с. Звънарци
Секция №171600009
с. Каменово
Секция №171600010
гр. Кубрат
Секция №171600011
гр. Кубрат
Секция №171600012
гр. Кубрат
Секция №171600013
гр. Кубрат
Секция №171600014
гр. Кубрат
Секция №171600015
гр. Кубрат
Секция №171600016
гр. Кубрат
Секция №171600017
гр. Кубрат
Секция №171600018
гр. Кубрат
Секция №171600019
с. Медовене
Секция №171600020
с. Мъдрево
Секция №171600021
с. Равно
Секция №171600022
с. Савин
Секция №171600023
с. Севар
Секция №171600024
с. Севар
Секция №171600025
с. Сеслав
Секция №171600026
с. Тертер
Секция №171600027
с. Точилари
Секция №171600028
с. Юпер

Избирателен списък - част I - публ. на 11.09.2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
Секция №171600001
с. Беловец
Секция №171600002
с. Беловец
Секция №171600003
с. Бисерци
Секция №171600004
с. Бисерци
Секция №171600005
с. Божурово
Секция №171600006
с. Горичево
Секция №171600007
с. Задруга
Секция №171600008
с. Звънарци
Секция №171600009
с. Каменово
Секция №171600010
гр. Кубрат
Секция №171600011
гр. Кубрат
Секция №171600012
гр. Кубрат
Секция №171600013
гр. Кубрат
Секция №171600014
гр. Кубрат
Секция №171600015
гр. Кубрат
Секция №171600016
гр. Кубрат
Секция №171600017
гр. Кубрат
Секция №171600018
гр. Кубрат
Секция №171600019
с. Медовене
Секция №171600020
с. Мъдрево
Секция №171600021
с. Равно
Секция №171600022
с. Савин
Секция №171600023
с. Севар
Секция №171600024
с. Севар
Секция №171600025
с. Сеслав
Секция №171600026
с. Тертер
Секция №171600027
с. Точилари
Секция №171600028
с. Юпер

Обявление № 13 от 12.10.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 12 от 10.10.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 11 от 08.10.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 10 от 04.10.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 9 от 03.10.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 8 от 02.10.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 7 от 30.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 6 от 27.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 5 от 26.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 4 от 24.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 3 от 20.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 2 от 19.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
Обявление № 1 от 18.09.2019 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 04.09.2019 г. в обявените избирателни списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Заповед №920 / 14.10.2019 г. за изменение на Заповед №919 / 12.10.2019 г. за образуване на подвижни избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 14.10.2019 г., 15:51 ч.
Заповед №919 / 12.10.2019 г. за образуване на подвижни избирателни секции на територията на община Кубрат за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 12.10.2019 г., 18:38 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 07.10.2019 г., 10:17 ч.
Заповед №820 / 18.09.2019 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Кубрат по време на предизборната кампания за насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, публ. на 18.09.2019 г., 14:43 ч.
Заповед №819 / 18.09.2019 г. за въвеждане на временна забрана на продажбата и сервирането на алкохол и спиртни напитки в търговски обекти, заведения за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Кубрат за времето от 00:00 ч. на 27.10.2019 г. до 21:00 ч. на 27.10.2019 г. , публ. на 18.09.2019 г., 14:36 ч.
Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации относно съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 13.09.2019 г., 08:30 ч.
На вниманието на избирателите желаещи да гласуват по настоящ адрес, публ. на 11.09.2019 г., 14:54 ч.
На вниманието на избирателите с трайни увреждания, публ. на 09.09.2019 г., 11:26 ч.
Заповед № 761 / 26.08.2019 г. на кмета на община Кубрат за образуване на избирателни секции на територията на община Кубрат и определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Кубрат за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 27.08.2019 г., 16:33 ч.
Важни срокове във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 28.08.2019 г., 14:49 ч.
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Кубрат за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., публ. на 13.08.2019 г., 16:45 ч.

Указ №163 от 10.07.2019 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., приета с Решение № 560-МИ от 22 юли 2019 г. на ЦИК
Изборен кодекс
Списък на изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., приети с Решение № 615-МИ / 15.08.2019 г. и Решение № 630-МИ / 20.08.2019 г. на ЦИК
Официален сайт на Централна избирателна комисия
Разяснителна кампания на ЦИК във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г
Официален сайт на Общинска избирателна комисия - Кубрат
Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.